• Thứ 2, 15/08/2022
  • (GMT+7)

Chất tương phản MRI - PRIMOVIST: Vai trò trong chẩn đoán thương tổn gan

The role of hepatobiliary specific MR cantrast agent in the diagnostic focal liver lesion

SUMMARY

Purpose: Assessing the role of hepatobiliary - specific MR contrast Agent in the detection and differentiation of benign and malignant focal liver lesions. Maximizing accuracy of imaging in the context of focal liver lesions is paramount in avoiding unnecessary biopsies, which may result in post-procedural complications.

Methods and Materials: Retrospectively evaluated the 200 patients cases, executed hepatic MRI at Medic Medical center wich hepatobiliary - specific MR contrast Agent. From on January 2013 to on January 2016, age range 28 - 72years. The lesion detected in liver: 65 cases HCC, 5 Metastasis, 2 cholangiocarcinoma, 2 Adenoma, 26 FNH, 24 Hemangiomas, 14 Regenerative nodules, 20 cysts, 5 Abscess, 37cases had normal liver. All the patients executed T2WI fatsat, Diffusion weighted imaging - MRI with three b values (0, 500, 800 sec/mm2) and Dynamic with Primovist contrast media on the Siemens Avanto 1,5T MRI.

Results: In 65cases MRI HCC: 8 cases <1cm; 32 cases 1-2cm; 25 cases >25cm. 26 cases biopsic result: 24 cases HCC (92%), 2 cases cholangiocarcinoma, 39 cases TOCE or RFA no biopsy. 5 cases metastas detected primary tumor. 2 cases cholangiocarcinoma are right with biopsic result. 2 cases adenoma: 1case biopsic resulted in adenoma, 1 case follow up over 1year. 25 cases hemangiomas with contrast media from peripheral enhancement progressing to centre of lesion; 12 cases regenerative nodules is follow up over 1 year no change in nodule size; 20 cysts are high-signal intensity like fluid - signal on the T2WI, T1WI, Diffusion and no change of intensity is found after contrast injection; in 5 cases abscess: 3 cases recovered from an illness, 2 cases HCC after biopsy.

Conclusion: Magnetic resonance imaging executed with hepatobiliary - specific MR contrast Agent, contributed to detect the small lesion and differential diagnosis between benign and malignant tumor of the liver.

TÓM TẮT

Mục đích: Đánh giá vai trò của chất tương phản MRI đặc hiệu cho tế bào gan: Primovist trong việc phát hiện u nhỏ ở gan và phân biệt giữa thương tổn lành tính và ác tính của gan. Nhằm phát huy tối đa độ chính xác hình ảnh của u gan, tránh sinh thiết gan không cần thiết, gây nhiều biến chứng.

Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Hồi cứu 200 bệnh nhân chụp cộng hưởng từ gan có tiêm chất tương phản Primovist tại Trung Tâm Y Khoa Medic, từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 01 năm 2016, tuổi từ 28 đến 72. Trong đó có 65 u nguyên bào gan (HCC); 5 u di căn gan (Metastasis), 2 u đường mật (Cholangiocarcinoma), 2 u tuyến (Adenoma), 26 nốt tăng sản (FNH), 24 u máu (Hemangiomas), 14 nốt tái tạo (Regenerative nodules), 20 nang gan (Cyst), 5 áp xe gan (Abscess), 37 bệnh nhân không thấy thương tổn gan. Tất cả các bệnh nhân được chụp MRI gan với chuỗi xung T2WI fatsat, xung khuếch tán (Diffuson), giá trị b (0, 500, 800) và Dynamic gan với chất tương phản Primovist, trên máy Siemens Avanto 1,5T MRI.

Kết quả: Trong 65 ca kết quả MRI là HCC: Có 8 ca u < 1cm; 32 ca u 1-2cm; 25 ca u > 2cm; tro ng đó có 26 ca phẫu thuật với kết quả giải phẫu: 24 ca HCC (92%), 2 ca u đường mật, còn 39 ca làm TOCE và RFA không có giải phẫu bệnh; trong 5 ca di căn gan đa ổ, đều có u nguyên phát; trong 2 ca u đường mật đúng với giải phẫu bệnh; trong 2 ca u tuyến, có 1 ca phẫu thuật phù hợp với giải phẫu bệnh, 1 ca đang theo dõi > 1 năm; trong 25 ca u máu có bắt chất tương phản điển hình từ ngoại vi vào trung tâm; 14 nốt tái tạo có theo dõi > 1 năm không thay đổi kích thước; 20 nang gan điển hình trên hình ảnh T2WI, T1WI và Diffusion và không bắt chất tương phản; trong 5 ca áp xe gan, có 3 ca đã điều trị khỏi và 2 ca sinh thiết là HCC.

Kết luận: MRI với chất tương phản Primovist góp phần quan trọng giúp phát hiện những thương tổn nhỏ, và có thể phân biệt giữa thương tổn lành tính và ác tính ở gan.

Tác giả: BS Nguyễn Thành Đăng*

Địa chỉ: * Trung Tâm Y Khoa Medic, TPHCM

(Tạp chí Điện quang Việt Nam số 27-3/2017)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác