• Thứ 3, 04/10/2022
  • (GMT+7)

Đặc điểm hình ảnh siêu âm doppler và giá trị bổ sung của chụp mạch số hóa xóa nền trong chẩn đoán hẹp, tắc động mạch chi dưới

Imaging characteristics of doppler ultrasound and complementary value of digital subtraction angiography in the diagnosis of peripheral arterial occlusive disease of lower extremity

SUMMARY

Objectives: Describe imaging characteristics of doppler ultrasound (DUS) and evaluate the complementary value of digital subtraction angiography (DSA) in the diagnosis of peripheral arterial occlusive disease (PAOD) of lower extremity.

Materials and Methods: The study is a cross sectional one and was carried out at the hospital of Hue university of medicine and pharmacy. 40 patients diagnosed with PAOD of lower limbs went through arterial assessment with DUS and DSA. The image findings of both technique were used to evaluate the diagnosis accuracy of DUS and the complementary value of DSA.

Results: The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of DUS in PAOD is 80,65%, 92,83%, 86,21% and 89,61% respectively. DSA complemented for DUS with 6,36% additional cases of >50% stenosis or complete occlusion and 5,49% cases of low flow in occlusion suspected arteries. DSA revealed an additional of 81% collaterals in occluded arteries compared to DUS.

Conclusion: DUS has high diagnostic value in PAOD of lower extremities. DSA has high complementary value for DUS in the diagnosis of PAOD of lower extremities, with the highest value at below-knee arteries.

Keywords: peripheral arterial occlusive disease, doppler ultrasound, digital subtraction angiography.

TÓM TẮT:

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh và khảo sát giá trị bổ sung của chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) trong chẩn đoán hẹp, tắc động mạch chi dưới.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng 5/2016 đến tháng 6/2017, nghi ngờ hẹp tắc động mạch chi dưới và được chỉ định siêu âm Doppler động mạch chi dưới và chụp DSA động mạch chi dưới. Kết quả siêu âm Doppler được đối chiếu với kết quả chụp mạch DSA để xác định giá trị của siêu âm Doppler cũng như giá trị bổ sung của DSA trong chẩn đoán hẹp, tắc động mạch chi dưới.

Kết quả: Siêu âm Doppler trong chẩn đoán hẹp, tắc động mạch chi dưới có độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương và giá trị dự đoán âm lần lượt là 80,65%, 92,83%, 86,21% và 89,61%. Siêu âm Doppler và chụp mạch DSA có mức độ phù hợp khá với chỉ số Kappa 0,68. DSA giúp chẩn đoán bổ sung hẹp >50% hoặc tắc hoàn toàn cho siêu âm Doppler trong 6,36% trường hợp, chẩn đoán bổ sung còn dòng chảy ở các động mạch được chẩn đoán tắc hoàn toàn trên siêu âm trong 5,49% trường hợp. DSA giúp phát hiện bổ sung 81% tuần hoàn bàng hệ bỏ sót trên siêu âm Doppler.

Kết luận: Siêu âm Doppler có giá trị cao trong chẩn đoán hẹp, tắc động mạch chi dưới, đặc biệt ở các đoạn động mạch khẩu kính lớn và nông như động mạch đùi, đùi sâu và khoeo. DSA giúp bổ sung cho chẩn đoán của siêu âm ở các đoạn động mạch nhỏ ở cẳng chân như chày trước, chày sau, mác, giúp phát hiện tuần hoàn bàng hệ tại vị trí hẹp, tắc.

Từ khóa: Hẹp, tắc động mạch chi dưới, siêu âm Doppler, chụp mạch DSA.

Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân, Nguyễn Sanh Tùng

Địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Huế

(Tạp chí Điện quan Việt Nam số 29)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 7

Đơn vị hợp tác