• Thứ 3, 04/10/2022
  • (GMT+7)

Đặc điểm hình ảnh siêu âm Triplex trong chẩn đoán xoắn tinh hoàn tại bệnh viện Việt Đức

Describe the characteristics of the Triplex ultrasound images of testicular torsion at Viet Duc hospital

SUMMARY

Purpsose: Describe the Triplex ultrasound imaging characteristics of testicular torsion

Object and methods: Patients who have acute scrotum going to Viet Duc Hospital Emergency Sonography Department between March 2014 and September 2005, were diagnosed testicular torsion and operated.

Results: 32 cases were diagnosed as testicular torsion, diagnosis after surgery is correct 100% of the cases. The mean age 19,2 ± 5,1. Sign “whirlpool” is found in 75% of cases, the common position is above the testicles 91.7%. Sign of losing the pulse signal at testicular torsion 31/32 (96.9%). Increased testicular size 27/32 (84.4%). 28/32 heterogeneous parenchyma, normal 3/32, 1/32 hypoechoic. Epididymis morphology change 25/32 cases (78.1%), of which the most common are sphere 76%.

Conclusions: Triplex Ultrasonography has value in the different diagnosis of testicular torsion with other diseases causing scrotal pain.

Keywords: Triplex sonography, testicular torsion.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh xoắn tinh hoàn trên siêu âm Triplex.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân đau bìu cấp đến khám tại phòng siêu âm cấp cứu Bệnh viện Việt Đức được chẩn đoán xoắn tinh hoàn và được phẫu thuật từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2015.

Kết quả: 32 ca chẩn đoán xoắn tinh hoàn, chẩn đoán sau phẫu thuật đúng 100% các trường hợp. Tuổi trung bình 19,2 ± 5,1. Dấu hiệu “xoáy nước” tìm thấy ở 75% trường hợp, vị trí hay gặp là phía trên tinh hoàn 91,7%. Dấu hiệu mất tín hiệu mạch bên tinh hoàn bị xoắn 31/32 (96,9%). Tinh hoàn tăng kích thước 27/32 (84,4%). Nhu mô không đồng nhất 28/32, bình thường 3/32, giảm âm 1/32. Hình thái mào tinh hoàn biến đổi 25/32 trường hợp (78,1%), trong đó hay gặp nhất là hình cầu 76%.

Kết luận: Siêu âm Triplex có giá trị trong chẩn đoán phân biệt xoắn tinh hoàn với các bệnh lí khác gây đau bìu cấp.

Từ khóa: Siêu âm Triplex, xoắn tinh hoàn.

Tác giả: Đỗ Việt Anh*, Nguyễn Duy Huề*

Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 22 – 12/2015

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 7

Đơn vị hợp tác