• Thứ 2, 24/02/2020
  • (GMT+7)

Đặc điểm hình ảnh X quang cắt lớp vi tính của viêm túi thừa đại tràng

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: mô tả đặc điểm hình ảnh XQCLVT của VTTĐT, phân loại VTTĐT theo hội phẫu thuật cấp cứu thế giới, so sánh đặc điểm hình ảnh XQCLVT giữa VTTĐTphải và trái.

VTTĐT thường gặp bên phải. Hình ảnh túi thừa viêm, dày thành đại tràng, thâm nhiễm mỡ, dày phúc mạc thành là các dấu hiệu thường gặp. Hình ảnh VTTĐT có biến chứng bóng khí quanh đại tràng 19,2%; dịch quanh đại tràng 51,9%; áp xe 11,5%; rò 1,9% trường hợp; tắc ruột 1%. Hầu hết là VTTĐT đơn giản và VTTĐT có biến chứng giai đoạn 1a. VTTĐT phải tuổi trẻ hơn, thường kèm sỏi phân, ít biến chứng hơn.

Tạp chí Điện quang số 33

Phạm Đăng Tú, Võ Tấn Đức, Lê Văn Phước

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác