• Thứ 2, 15/08/2022
  • (GMT+7)

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị siêu âm trong chẩn đoán hạch cổ ác tính

SUMMARY

Background: The purpose of the study was to evaluate the characters and efficacy of B Mode and color Doppler ultrasound (CDUS) in diagnosis malignant cervical lymph nodes.

Materials and Methods: In this cross-sectional prospective study, during a period of 12 months, performed on 85 patients including two groups: group I includes 63 patients with cervical lymphadenopathy with suspected lymph nodes on US and group II includes 22 patients with clinically suspected lymph nodes (not have any suspicious characteristics in US) were prospectively evaluated with B-mode and CDUS. Statistical analysis was carried out with histopathological or cytological diagnosis as gold standard.

Results: We conducted ultrasound in 85 patients,. To compare with the pathology results of the disease, there are 56 metastatic lymph nodes, 04 lymphoma nodes, 01 plasmocyoma lymph node, 18 nonspecific inflammatory lymph nodes, 01 purulent lymph node and 05 granulomatous lymph nodes due to tuberculosis. The sensitivity, specificity, the accuracy of 2D ultrasound method combined with Dopper ultrasound are 95.08%, 79,2 %, 92%, 86% và 90,6%.

Conclusions: Within the limitations of this study, B-mode and CDUS evaluations were found to be highly significant with a high sensitivity and specificity. B-mode and CDUS examinations provide a prospect to reduce the need for biopsy/fine needle aspiration cytology in reactive nodes.

Keywords: B-mode ultrasound, Doppler color ultrasonography, histopathology, lymph node.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh của hạch cổ ác tính trên siêu âm và giá trị siêu âm trong chẩn đoán hạch cổ ác tính.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang tiến cứu, được thực hiện trên 85 bệnh nhân gồm hai nhóm: nhóm I gồm 63 bệnh nhân có hạch cổ nghi ngờ hạch ác tính trên siêu âm và nhóm II gồm 22 bệnh nhân có lâm sàng nghi ngờ hạch ác tính (siêu âm không nghi ngờ) được thực hiện siêu âm 2D, Dopper; sau đó được thực hiện chọc tế bào FNA và/ hoặc sinh thiết tại khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả: Trong số 85 bệnh nhân với 85 hạch được thực hiện, đối chiếu với kết quả giải phẫu bệnh có 56 hạch di căn, 4 hạch u lympho, 1 hạch u tương bào, 18 hạch viêm không đặc hiệu, 1 hạch viêm mủ và 5 hạch viêm u hạt do lao. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác phương pháp siêu âm 2D kết hợp siêu âm Dopper lần lượt là 95,08%, 79,2 %, 92%, 86% và 90,6%.

Kết luận: Trong nghiên cứu này, siêu âm 2D kết hợp siêu âm Doppler màu có giá trị rất cao trong chẩn đoán hạch cổ ác tính. Việc thực hiện siêu âm đánh giá hạch cổ góp vai trò giảm thiểu nhu cầu chọc tế bào/ sinh thiết hạch cổ lành tính.

Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Tố Ngân Phạm Minh Thông

Địa chỉ: Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai

( Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 39 - 10/2020)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác