• Thứ 3, 04/10/2022
  • (GMT+7)

Nghiên cứu đặc điểm siêu âm tim ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại bệnh viện 175

The evaluation of cardiac morphology and function on echocardiography of patients post dialysis at 175 Hospital

SUMMARY

Studies in 101 patients with these degree of kidney failure and dialysis several times, we can see the changes occurring in heart can see when echocardiography: The morphologic changes of heart, showing the dilate slight of left ventricle, left atrium and left ventricle wall thickening, increased heart muscle mass. There are signs of diastolic dysfunction on doppler ultrasound, that saw earlier by tissue doppler imaging (Em, Em / Am ...) but not affecting systolic function. There are changes in cardiac morphology and function between the dialysis groups over time towards improving.

Keywords: Renal failure, dialysis, echocardiography.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ở 101 bệnh nhân suy thận với mức độ suy thận và thời gian lọc thận khác nhau, thấy những biến đổi xảy ra ở tim có thể thấy được khi làm siêu âm tim: Có thay đổi hình thái cấu trúc tim, thể hiện là giãn nhẹ thất trái, nhĩ trái và dày thành thất trái, tăng khối lượng cơ tim. Có các dấu hiệu suy giảm chức năng tâm trương trên siêu âm doppler, doppler mô (giảm Em, Em/Am…) nhưng chưa ảnh hưởng tới chức năng tâm thu. Có biến đổi về hình thái, chức năng tim giữa các nhóm có thời gian lọc máu theo hướng cải thiện.

Từ khóa: Suy thận, lọc thận, siêu âm tim.

Tác giả: Trần Công Đoàn*, Nguyễn Hải Khoa*, Nguyễn Xuân Khái**

Địa chỉ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân Y 175 **Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân Y 103

Theo tạp chí điện quang Việt Nam số 23 – 03/2016

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 7

Đơn vị hợp tác