• Thứ 2, 24/02/2020
  • (GMT+7)

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán ung thư vú của siêu âm mode b và siêu âm đàn hồi mô - strain elastography

Chẩn đoán được sớm và chính xác UTV sẽ giúp cho việc điều trị bệnh thành công. Siêu âm B-mode là một phương pháp có giá trị cao để chẩn đoán UTV, đã được áp dụng rộng rãi và được hội Chẩn đoán hình ảnh Mỹ (American College of Radiology - ACR) đưa vào trong “Hệ thống dữ liệu và báo cáo kết quả chẩn đoán hình ảnh tuyến vú” (Breast imaging report and data system, BI-RADS) [3]. Việc phân loại theo BI-RADS sẽ giúp các nhà điều trị định hướng hành động xử trí trên lâm sàng.

Để nâng cao độ chính xác chẩn đoán, siêu âm đàn hồi mô mức biến dạng Strain Elastography (SE) đã được giới thiệu (Ophir và cộng sự)[4]. Đây là kỹ thuật không xâm lấn được dùng để đánh giá độ cứng của mô. Mô ung thư thường cứng hơn tuyến vú bình thường, và người ta tin rằng, điều này được thấy từ giai đoạn sớm của ung thư. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng: siêu âm đàn hồi mô khi kết hợp với các phương tiện chẩn đoán khác (siêu âm, XQ tuyến vú) sẽ làm tăng hoặc giảm 1 độ BIRADS tùy thuộc vào điểm đàn hồi của tổn thương được khảo sát, và do đó có thể hạn chế những sinh thiết không cần thiết cho bệnh nhân đồng thời chỉ ra điểm sinh thiết phù hợp nhất.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá giá trị chẩn đoán ung thư vú của phương pháp siêu âm hồi mức biến dạng - Strain Elastography (SE)

Tạp chí điện quang số 32

Nguyễn Thị Thu Thảo, Lưu Hồng Nhung, Vũ Đăng Lưu, Phạm Minh Thông

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác