• Chủ nhật, 25/07/2021
  • (GMT+7)

Đánh giá hiệu quả bước đầu trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch sử dụng hạt vi cầu phóng xạ Yttrium-90

The results of Y90 radioembolization in treatment of hepatocellular carcinoma

SUMMARY

Background: Hepatocellular carcinoma (HCC) is aggressive primary malignancy of the liver that most commonly presents late in the disease course. As a result, the majority of patients are not candidates for curative therapies. Locoregional therapies including Yttrium-90 (Y-90) radioembolization play an important role in management of the vast majority of patients with HCC.

Methods: Patients with unnresectable HCC (n=41) treated with Y-90 radioembolization from 2013 to 2016 were evaluated retrospectively. Data was abstracted from medical records including patient charts, laboratory data, and imaging.

Results: The most common clinical toxicity among all patients was fatigue (58.5%). A clinical benefit, defined as patients achieving PR was seen in 95.13% of cases; was seen complete reponse (CR) in 4.87%. The mean overall survival from the time of diagnosis was 18.4 months.

Conclutions: For patients with HCC, Y-90 radioembolization is a safe and well-tolerated procedure. Our experience suggests that a significant percentage of patients achieve clinical benefit including many with PR. Prospective, randomized data is required to compare radioembolization with other therapies including chemoembolization and systemic therapy with sorafenib.

Keywords: Radioembolization, Yttrium-90 microspheres, SIR-spheres, Hepatocellular carcinoma, Transarterial radioembolization, SIRT.

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: ung thư biểu mô tế bào gan (UTBMTBG) là ung thư ác tính nguyên phát tiến triển nhanh và thường được phát hiện trong giai đoạn muộn của bệnh. Do đó hầu hết các bệnh nhân thường không phù hợp với các phương pháp điều trị triệt căn. Các phương pháp điều trị tại chỗtrong đó nút mạch bằng hạt vi cầu phóng xạ Y-90 có vaitrò quan trọng.

Phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang hồi và tiến cứu trên các bệnh nhân có UTBMTBGchưa được điều trị hoặc đã được điều trị trước đó bằng các phương pháp điều trị triệt căn hay tạm thời (n=41) sẽ được điều trị bằng Y-90 trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016.

Kết quả:Triệu chứng lâm sàng của sự nhiễm độc sau điều trị thường gặp như mệt mỏi (58,5%). Đáp ứng điều trị của khối u sau 1 tháng theo mRECIST có các khối u đáp ứng hoàn toàn chiếm khoảng 4,87%, các khối u đáp ứng một phần chiếm khoảng 95,13%. Thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân sau điều trị bằng vi cầu phóng xạ Yttrium-90 là 18,4 tháng.

Kết luận: Điều trị UTBMTBG bằng nút mạch bằng Y-90 là phương pháp an toàn. Phần lớn bệnh nhân có tiến triển lâm sàng tốt kể cả những bệnh nhân chỉ đáp ứng điều trị một phần. Trong tương lai, các nghiên cứu đánh giá ngẫu nhiên để đánh giá so sánh điều trị nút mạch giữa Yttrium-90 và phương pháp khác bao gồm nút mạch bằng hoá chất, điều trị bằng Sorafenib.

Từ khoá: Xạ trị trong chọn lọc, nút mạch bằng vi cầu phóng xạ Y-90, ung thư gan,vi cầu Y-90.

Tác giả: Trương Thị Thanh*, Phạm Minh Thông*, Ngô Lê Lâm*, Trịnh Hà Châu*, Vũ Đăng Lưu*, Mai Trọng Khoa*, Trần Đình Hà*, Trần Hải Bình*

Địa chỉ: * Khoa CĐHA Bệnh viện Bạch Mai

Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 26-1/2017

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác