• Chủ nhật, 26/06/2022
  • (GMT+7)

Hiệu quả bước đầu điều trị nhân nóng tuyến giáp bằng phương pháp đốt sóng cao tần

Initial effectiveness of radiofrequency ablation of the autonomously functioning thyroid nodules

SUMMARY

Objective: Some patients with autonomously functioning thyroid nodules (AFTN) are not suitable for surgery or radioiodine therapy. Therefore, minimally invasive alternative treatments, such as ethanol ablation or radiofrequency ablation (RFA), are necessary.

Methods: This study included seven patients (7 toxic and 10 pretoxic patients; male to female ratio = 1:7.5; mean age, 46.47 ± 13 (range, 22–66) years) who were not eligible for surgery or radioiodine therapy. All of the patients showed hot nodule with suppression of normal thyroid gland in 99mTc pertechnetate scintigraphy. RFA was performed using a 18 gauge internally cooled electrode. Nodule volume, thyroid function, scintigraphy, symptom score (visual analogue scale, 0–10cm), cosmetic grading score (4 point scale), and complications were evaluated before treatment and at 1, 3, 6 months follow-up.

Results: Mean volume of the index nodule was 13.07 ± 8.44 (range, 2.2–35.5) mL. After RFA, The volume reduction at 1month, 3 months, 6 months follow up was 42.77 % , 63. % và 78.3 % . Initial mean T3, FT4, and TSH were 2.59 ± 1.19nmol/L, 16.3 ± 5.78pmol/L, and 0.101 ± 0.178 mU/mL, respectively. A significant improvement of mean T3, FT4, and TSH were observed after 1month (T3: 2.18 ± 0.753 nmol/L, p = 0.001; FT4: 14.78 ± 2.86 pmol/L, p = 0.026; TSH: 1.464 ± 0.844 mU/mL, p = 0.001), after 6 months (T3: 2.07 ± 0.614 nmol/L, p = 0.012; FT4: 15.12 ± 2.0 pmol/L, p = 0.001; TSH: 1.269 ± 0.398 mU/ mL, p < 0.001). After ablation, 16 patients became a cold or normal scan and one patient uptake similar normal thyroid tissue. After 6 months, the mean symptom was reduced from 3.47 ± 1.9 to 0.12± 3.32 (p = 0.001) and cosmetic grading score was reduced from từ 3.59 ± 1.1 tới 1.41± 0.712 (p = 0.712) (p <0.001). No major complications were encountered.

Conclusions: RFA was effective and safe for treating autonomously functioning benign thyroid nodules and it might be recommended for treating hot benign thyroid nodules as the first-line treatment

TÓM TẮT

Mục đích: một số bệnh nhân có nhân độc tuyến giáp không phù hợp với phương pháp điều trị bằng phẫu thuật hoặc liệu pháp phóng xạ. Vì vậy phương pháp điều trị can thiệp tối thiểu như phá huỷ bằng cồn tuyệt đối hoặc đốt sóng cao tần là cần thiết.

Phương pháp: nghiên cứu này có 17 bệnh nhân (7 BN có nhiễm độc giáp và 10 BN tiền nhiễm độc giáp), tỷ lệ nam: nữ = 1:7.5: tuổi trung bình 46.47 ± 13 (28-66) . Tất cả bệnh nhân đều có hình ảnh nhân nóng trên xạ hình tuyến giáp bằng 99mTc. RFA được tiến hành và sử dụng kim 18G với hệ thống làm mát trong kim. Các chỉ số về thể tích nhân tuyến giáp, chức năng tuyến giáp, xạ hình, điểm triệu chứng, xếp loại điểm thẩm mỹ và biến chứng được đánh giá trước điều trị và theo dõi sau điều trị ở thời điểm sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

Kết quả: thể tích trung bình của nhân tuyến giáp 13.07 ± 8.44 (2.2 – 35.5 ml). Mức độ giảm thể tích trung bình sau điều trị 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng lần lượt là 42.77 % , 63. % và 78.3 % . Các chỉ số xét nghiệm hormone T3, FT4, TSH ở thời điểm ban đầu trước điều trị 2.59 ± 1.19 nmol/L, 16.3 ± 5.78 pmol/L, and 0.101 ± 0.178 mU/mL và có sự cải thiện đáng kể sau điều trị RFA 1 tháng (T3: 2.18 ± 0.753 nmol/L, p = 0.001; FT4: 14.78 ± 2.86 pmol/L, p = 0.001; TSH: 1.464 ± 0.844 mU/mL, p = 0.001), sau 06 tháng (T3: 2.07 ± 0.614 nmol/L, p = 0.012; FT4: 15.12± 2.0 pmol/L, p = 0.001; TSH: 1.269 ± 0.398 mU/mL, (p <0.001). Xạ hình tuyến giáp sau điều trị, có 16 bệnh nhân tiến triển từ nhân nóng thành nhân lạnh tuyến giáp và 1 bệnh nhân bắt xạ như nhu mô giáp lành. Sau 6 tháng điều trị, điểm triệu chứng giảm từ 3.47 ± 1.9 xuống 0.12± 3.32 (p = 0.001) và điểm thẩm mỹ giảm từ 3.59 ± 1.1 tới 1.41± 0.712 (p <0.001). Không gặp biến chứng nặng nào.

Kết luận: RFA cho thấy tính hiệu quả và an toàn trong điều trị cho nhân độc tự trị tuyến giáp và có thể khuyến cáo là phương pháp điều trị trước tiên cho nhân nóng tuyến giáp.

Từ khoá: đốt sóng cao tần, nhân nóng tuyến giáp, nhân độc tuyến giáp

Tác giả: Lê Thị My, Phạm Minh Thông, Vũ Đăng Lưu

Địa Chỉ: Trung tâm điện quang Bệnh viện Bạch Mai

(Theo tạp chí Điện quang số 36-12/2019)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác