• Chủ nhật, 20/09/2020
  • (GMT+7)

Không có thân chung động mạch vành trái trên CLVT 256 dãy: nhân một trường hợp và tổng hợp y văn

Absent left main coronary artery on MDCT 256 Slices: a case report and literature review

SUMMARY

Absent left main coronary artery is rare congenital cardiacvascular anomalous. Absent LMCA has been detected by digital substration angiography (DSA) or operating. Nowadays,multi detector computer tomography (MDCT) can be easily findingand non - invasive procedure. We report a 80 - year – old male was admitted to our hospital with atypical chest pain. An MDCT 256 slices showedseparate origin of left anterior descending (LAD) and left circumflex artery (LCx) from left sinus of Valsalva, absent LMCA.

Keywords: Absent left main coronary artery, anomalus congenital cardiacvascular, multi detector computer tomography (MDCT).

TÓM TẮT

Thiểu sản thân chung động mạch vành trái (Absent LMCA - Absent left main coronary artery) là một bất thường bẩm sinh tim mạch hiếm gặp, ít được mô tả. Chẩn đoán xác định vẫn dựa vào chụp mạch số hóa xóa nền và phẫu thuật. Ngày nay, chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MDCT) đã giúp cho việc chẩn đoán bất thường này dễ dàng hơn mà không cần xâm nhập. Chúng tôi giới thiệu một trường hợp bệnh nhân nam, 80 tuổi, vào viện vì đau ngực không ổn định, chụp cắt lớp vi tính 256 dãy hệ động mạch vành (ĐMV) phát hiện nhánh liên thất trước (LAD) và nhánh động mạch mũ (LCx) xuất phát trực tiếp từ xoang Valsalva trái, không thấy LMCA.

Từ khóa: không có thân chung động mạch vành trái, bất thường giải phẫu động mạch vành, cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu.ị.

Tạp chí Điện quang số 32

Lê Đức Nam, Đặng Vĩnh Hiệp, Nguyễn Quốc Dũng

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

box 2 Box 3 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác