• Thứ 7, 11/07/2020
  • (GMT+7)

Mối tương quan giữa CT ngực và xét nghiệm RT-PCR trong chẩn đoán bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) tại Trung Quốc: Báo cáo 1014 trường hợp

CT ngực là một kỹ thuật hình ảnh thông thường, không xâm lấn với độ chính xác cao và nhanh chóng. Dựa trên dữ liệu có sẵn được công bố trong các tài liệu gần đây, hầu hết tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 đều có các đặc điểm CT đặc trưng trong quá trình bệnh (8, 10-13), như tổn thương kính mờ nhiều mức độ có/hoặc không kèm dấu hiệu crazy-paving, viêm phổi tổ chức, và biến dạng cấu trúc vùng ngoại vi. Ngoài ra, từ nghiên cứu của chúng tôi, khoảng 60% (34/57) trường hợp có các đặc điểm CT điển hình phù hợp với COVID-19 trước đó (hoặc cùng lúc) với kết quả RT-PCR dương tính ban đầu, và hầu hết tất cả bệnh nhân (56/57) đều có CT ngực dương tính lần đầu trước hoặc trong vòng 6 ngày kể từ kết quả RT-PCR dương tính đầu tiên. Điều này chỉ ra rằng hình ảnh CT có thể rất hữu ích trong việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ.

Bối cảnh: CT ngực được sử dụng để chẩn đoán bệnh coronavirus 2019 (COVID-19), là công cụ bổ sung quan trọng cho xét nghiệm RT-PCR.

Mục đích: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán và tính nhất quán của CT ngực so với xét nghiệm RT-PCR trong chẩn đoán COVID-19.

Phương pháp: Từ 6/1 - 6/2/2020, 1014 bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc được chụp CT ngực và xét nghiệm RT-PCR đưa vào nghiên cứu. Với RT-PCR làm tiêu chuẩn tham chiếu, giá trị của CT ngực trong chẩn đoán COVID-19 được đánh giá. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân có nhiều xét nghiệm RT-PCR theo dõi, sự chuyển đổi kết quả RT-PCR (âm tính sang dương tính, dương tính sang âm tính) được phân tích so sánh với các lần chụp CT ngực tương ứng ở những bệnh nhân có thời gian cách khoảng từ 4 ngày trở lên.

Kết quả

Trong số 1014 bệnh nhân, 59% (601/1014) có kết quả RT-PCR dương tính và 88% (888/1014) có CT ngực dương tính. Độ nhạy của CT ngực trong chẩn đoán COVID-19 là 97% (95% CI, 95-98%, 580/601 bệnh nhân) dựa trên kết quả RT-PCR dương tính. Ở những bệnh nhân có kết quả RT-PCR âm tính, 75% (308/413) có kết quả CT ngực dương tính; trong số 308 trường hợp này, 48% được coi là những trường hợp có khả năng cao mắc bệnh, 33% là những ca có thể. Phân tích các xét nghiệm RT-PCR và hình CT qua nhiều lần chụp, khoảng thời gian trung bình giữa kết quả RT-PCR âm tính ban đầu với kết quả dương sau đó là 5,1 ± 1,5 ngày; kết quả dương tính ban đầu với kết quả RT-PCR âm tính tiếp theo là 6,9 ± 2,3 ngày. 60% đến 93% trường hợp có CT dương tính ban đầu phù hợp với COVID-19 trước đó (hoặc cùng lúc) với kết quả RT-PCR dương tính ban đầu. 42% (24/57) trường hợp cho thấy sự cải thiện trên hình CT ngực theo dõi trước khi kết quả RT-PCR chuyển sang âm tính.

Kết luận

CT ngực có độ nhạy cao trong chẩn đoán COVID-19. CT ngực có thể được coi là một công cụ chính để phát hiện COVID-19 hiện tại ở vùng dịch.

Tóm lược

CT ngực có độ nhạy cao hơn trong chẩn đoán COVID-19 so với RT-PCR đầu tiên từ những mẫu ở vùng dịch Trung Quốc.

CÁC BẠN ĐĂNG NHẬP (ĐĂNG KÝ) ĐỂ XEM ĐƯỢC NỘI DUNG PHÂN TÍCH CỦA CHUYÊN GIA

Đăng nhập để xem thêm

Tác giả: Tao Ai, Zhenlu Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, Liming Xia

Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases"

Link gốc https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200642

Người Dịch: BS Phan Công Chiến, khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Đại học Y Dược, TPHCM

Biên Tập: GS.TS Phạm Minh Thông - Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN Việt Nam

(0)

đăng nhập | đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Lịch học Online tháng 5

VIDEO

H2 Quảng cáo baner 4

Đơn vị hợp tác