• Thứ 7, 16/10/2021
  • (GMT+7)
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

07/10/2021 14:25:07 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

14/10/2021 16:53:36 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"
Khóa học "Gặp gỡ các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp"

Khóa học "Gặp gỡ các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp"

27/09/2021 11:16:17 | 0 binh luận

Khóa học trực tuyến cấp CME
Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp CME lớp học "Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"

08/10/2021 10:16:02 | 0 binh luận

Danh sách học viên đã hoàn thành bài test đủ điều kiện cấp CME Chủ đề “Tối ưu chất lượng hình ảnh và cải thiện tương phản theo mục đích lâm sàng"
Khóa học trực tuyến "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

Khóa học trực tuyến "Cập nhật phân tích hình ảnh y khoa"

07/09/2021 18:13:46 | 0 binh luận

Khóa học trực tuyến cấp CME
Khóa học trực tuyến "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

Khóa học trực tuyến "Chụp cắt lớp vi tính tim mạch"

27/08/2021 14:38:20 | 0 binh luận

Khóa học trực tuyến cấp CME
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Triển lãm ASCI 2020 Triển lãm VSRNM 22

Đơn vị hợp tác