• Chủ nhật, 26/06/2022
  • (GMT+7)

Mẫu và hướng dẫn viết ca bệnh cho tác giả

QUY ĐỊNH CỦA BAN BIÊN TẬP

VỀ TRÌNH BÀY CA BỆNH ĐĂNG TRÊN TRANG radiology.com.vn

I. Những quy định chung

1. Mục đích:

- Sưu tầm, chọn lọc và trình bày các Ca bệnh trên trang báo radiology.com.vn là công việc thường xuyên, quan trọng để mọi Hội viên, bác sĩ và kỹ thuật viên trong ngành Điện quang và YHHN nói riêng, bạn đọc của trang nói chung có thể cùng trao đổi, chia sẻ và bình luận nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ.

- Ban biên tập xác định việc học tập, trao đổi, chia sẻ thông qua các ca bệnh cụ thể là vô cùng cần thiết đối với mọi Hội viên và cũng là trách nhiệm của Ban biên tập.

- Với hình thức học tập thông qua các ca bệnh, thì mọi hội viên, mọi bác sĩ đều có thể sưu tầm (hoặc dịch thuật) và gửi về Ban biên tập. Cũng như thông qua các Ca bệnh cụ thể mọi người có thể đặt câu hỏi cũng như trả lời các câu hỏi của đồng nghiệp

2. Quy định về đạo đức của tác giả:

- Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo đúng qui định về đạo đức của nghề nghiệp và đạo đức tác giả viết bài: Nội dung do chính mình là người trực tiếp và chịu trách nhiệm chính với Ca bệnh đó (Bản dịch phải ghi rõ nguồn bài gốc theo quy định)

- Nếu trong bài có sự dụng phần hình ảnh (hoặc kết luận từ các nghiên cứu khác phải ghi rõ nguồn)

- Thông tin được lấy từ các nghiên cứu khác phải được tham chiếu đúng cách, tức là tài liệu tham khảo có trong danh sách tham khảo và số được chỉ định trực tiếp trong văn bản.

Tất cả các trường hợp được xác nhận là đạo văn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu trang web và phải chi trả lại toàn bộ kinh phí đã nhận từ Ban biên tập (Nếu có)

3. Thể loại ca bệnh:

a. Trường hợp lâm sàng: Một trường hợp minh họa bệnh lý phổ biến (điển hình) hoặc ca bệnh hiếm gặp/đặc biệt.

b. Giải phẫu và hình ảnh chức năng: Một trường hợp mô tả giải phẫu bình thường và chức năng, cũng như các bất thường giải phẫu liên quan với các kỹ thuật hình ảnh cập nhật.

4. Yêu cầu chung:

- Cung cấp một quan điểm học tập và các điểm nhấn về giáo dục

- Chú thích ngắn gọn rõ ràng các phát hiện trên hình ảnh

- Mô tả tóm tắt bối cảnh lâm sàng

- Một danh sách tham khảo đầy đủ

- Tuân thủ đầy đủ theo quy định khi sự dụng tên tuổi, hình ảnh người bệnh

Các từ viết tắt: Lần đầu tiên viết tắt được sử dụng, tên đầy đủ phải được đặt với chữ viết tắt trong ngoặc.

5. Các dạng thể hiện ca bệnh

a. Thể hiện thành VIDEO: Là việc tác giả gửi về Ban biên tập bài trình bày ở dạng VIDEO (Ví dụ sử dụng: Theo phần mềm Microsoft Power point 2019). Có kèm theo cả file Slide.b.

b. Bài viết dạng fulltextc.

c. Trình bày ca bệnh dạng Slide

II. MẪU TRÌNH BÀY CHI TIẾT

1. Tiêu đề:

- Tên trường hợp, Tên của tác giả theo đúng thứ tự

- Nơi công tác/học tập và thông tin của tác giả (email không bắt buộc điện thoại).

2. Bối cảnh lâm sàng/Tiền sử:

- Ngắn gọn, bao gồm các thông tin quan trọng về triệu chứng, xét nghiệm (nếu có).

- Không nên bao gồm chẩn đoán.

3. Phát hiện hình ảnh

- Mô tả các kỹ thuật hình ảnh được sử dụng và phát hiện trong đó.

- Tập trung vào những phát hiện quan trọng trong các hình ảnh được gửi.

4. Bàn luận

- Tốt nhất là cung cấp một xác nhận và / hoặc tương quan bệnh lý

- Giải thích các kết quả thiết yếu, phân tích ưu điểm hay hạn chế, liên quan đến thực hành lâm sàng và kết luận. Nó nên chứa đầu mối chẩn đoán, giải thích cách chẩn đoán chính xác hoặc tối ưu nhất.

- Nên viết theo bố cục sau:

+ Cơ sở: định nghĩa, mô tả bệnh, sinh lý bệnh

+ Đặc điểm lâm sàng: biểu hiện lâm sàng điển hình hoặc thông thường, vấn đề lâm sàng, tại sao cần chẩn đoán hình ảnh, chúng ta phải truyền đạt điều gì cho bác sĩ lâm sàng.

+ Đặc điểm hình ảnh: tiêu chuẩn/mẫu chẩn đoán, phát hiện hình ảnh chủ chốt, quy trình chẩn đoán nào hữu ích, chẩn đoán cuối cùng được thực hiện như thế nào. Chẩn đoán phân biệt (nếu có) và phương pháp loại trừ.

+ Kết quả: lựa chọn điều trị, tiên lượng, tác động của hình ảnh lên kế hoạch điểu trị

5. Kết luận:

- Chẩn đoán cuối cùng/ ý nghĩa trường hợp

6. Tình huống cần thảo luận thêm

Tác giả cần nêu một số tính huống khác đối với ca bệnh để cùng thảo luận với độc giả, ví dụ:

- Điều kiện trang thiết thiết bị, thuốc, vật tư y tế hỗ trợ không có hoặc không tương đồng như trên).

- Bệnh nhân có bệnh nền khác (Hoặc thêm-bớt).

- Tình trạng (hoặc giai đoạn bệnh) bệnh nhân khác với tình huống trên).

7. Tài liệu tham khảo

* Note: Yêu cầu Dữ liệu hình ảnh:

- Yêu cầu tối thiểu một ảnh cho mỗi trường hợp, có thể gửi hình ảnh, video và các tệp DICOM. Chỉ bao gồm các hình ảnh có chất lượng cao thể hiện phát hiện quan trọng và kết quả.

- Để bảo vệ quyền và sự ẩn danh của bệnh nhân, vui lòng không gửi số liệu có thể tiết lộ danh tính của bệnh nhân, bao gồm tên và ngày sinh.

- Các định dạng hình được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, GIF.

- Định dạng video được hỗ trợ: MPEG4.

(2)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1 box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 Box 7

Đơn vị hợp tác