• Thứ 7, 28/05/2022
  • (GMT+7)

Hướng dẫn đăng nhập website tham gia Hội nghị trực tuyến VSRNM lần thứ XXII

1. Hướng dẫn cách đăng nhập để tham gia Hội nghị trực tuyến Điện quang toàn quốc lần thứ 22

2. Hướng dẫn đăng nhập để tham gia trên trang Radiology.com

Bước 1: Nhập email và mật khẩu ban tổ chức đã cung cấp

Bước 2: Nhấn đăng nhập và theo dõi LIVE hội nghị

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác