• Thứ 7, 10/12/2022
  • (GMT+7)

LINK LIVE HỘI TRƯỜNG 1 HỘI NGHỊ VSRNM 2022 19.08

Video Hội nghị phòng hội thảo 1 ngày 19.08.2022

PHIÊN TOÀN THỂ:

PHIÊN HÌNH ẢNH TIM MẠCH

PHIÊN VỆ TINH 1

HÌNH ẢNH PHỔI

NHI KHOA VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC 1

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading
Box 1

VIDEO

box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 7

Đơn vị hợp tác