• Thứ 4, 17/07/2024
  • (GMT+7)

Nghiên cứu kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang bằng phương pháp nút mạch

SUMMARY

Objective: To acess the results of prostatic artery embolization (PAE) in patients wwith significant intravesical prostatic protrusion (IPP).

Material and methods: Prospective analysis of 45 consecutive patients with significant IPP undergoing PAE. We measured IPP on sagittal T2-weighted images before and after PAE. IPSS and clinical results were also evaluated before and after PAE.

Results: PAE resulted in significant IPP reduction (16.9 ± 7.9mm before PAE and 13.2 ± 6.6mm after PAE, p < 0.001) (Fig. 1) with no complication. IPSS, quality of life (QoL), total prostate-specific antigen (PSA) level, and prostate volume (PV) showed significant reduction after PAE, and maximum urinary flow rate (Qmax) showed significant increase after PAE. A significant correlation was found between the IPP change and the IPSS change (r = 0.628, p = 0.001).

Conclusion: Patients had significant IPP reduction as well as significant symptomatic improvement after PAE, and these improvements were positively correlated.

Keywords: Benign prostate hyperplasia, Intravesical prostatic protrusion, Prostate artery embolization (PAE)

TÓM TẮT

Mục tiêu: Bước đầu đánh giá kết quả điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang bằng phương pháp nút mạch.

Đối tượng và phương pháp: 45 bệnh nhân được chẩn đoán tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thể lồi vào bàng quang và được điều trị bằng phương pháp nút mạch. Các bệnh nhân được theo dõi và đánh giá mức độ cải thiện triệu chứng lâm sàng và độ giảm mức độ lồi của tuyến tiền liệt vào lòng bàng quang sau nút mạch so với trước nút mạch.

Kết quả: Nút động mạch tuyến tiền liệt dẫn đến giảm IPP đáng kể (16.9 ± 7.9 mm trước nút mạch và 13.2 ± 6.6 mmm ± sau nút mạch, p <0.001) (Hình 1), không có biến chứng. IPSS, chất lượng cuộc sống (QoL), kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt (PSA) và thể tích tuyến tiền liệt giảm đáng kể sau nút mạch, lưu lượng dòng dòng tiểu tối đa (Qmax) tăng có ý nghĩa sau nút mạch. Có một mối tương quan đáng kể giữa sự giảm IPP và sự giảm IPSS (r = 0.628, p = 0.001).

Kết luận: Bệnh nhân giảm IPP đáng kể cũng như cải thiện triệu chứng đáng kể sau nút mạch, và những sự cải thiện này có mối tương quan chặt chẽ.

Từ khóa: Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt, lồi vào bàng quang, nút động mạch tuyến tiền liệt.

Tác giả: Trần Văn Giang*, Nguyễn Xuân Hiền**, Phan Hoàng Giang**, Lê Văn Khánh**, Phạm Minh Thông*

Địa chỉ: * Trường đại học y Hà Nội ** Trung tâm điện quang, Bệnh viện Bạch Mai

( Theo tạp chí Điện Quang Việt Nam số 39 - 10/2020)

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác