• Thứ 5, 23/01/2020
  • (GMT+7)
Ca lâm sàng: Bệnh lý Hirayama

Ca lâm sàng: Bệnh lý Hirayama

12/22/2019 15:37:07 | 0 binh luận

Báo cáo mô tả một ca bệnh Hirayama của 1 nam thanh niên 16 tuổi bị yếu, teo cơ bàn tay kèm theo hình chụp cộng hưởng từ ở tư thế cổ thẳng có hình ảnh teo dẹt tủy cổ khu trú ngang mức đốt sống C5, C6.

Đơn vị hợp tác