• Thứ 4, 17/07/2024
  • (GMT+7)

Khoa học công nghệ

Ứng dụng CNTT trong chẩn đoán hình ảnh giúp tăng chất lượng y tế

Ứng dụng CNTT trong chẩn đoán hình ảnh giúp tăng chất lượng y tế

Hiện nay, những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh – một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm khám phá...

VIDEO

Box 4 Box 7

Đơn vị hợp tác