• Chủ nhật, 26/01/2020
  • (GMT+7)
Chẩn đoán hình ảnh ù tai theo nhịp mạch

Chẩn đoán hình ảnh ù tai theo nhịp mạch

01/04/2020 15:28:58 | 0 binh luận

Chứng ù tai theo nhịp mạch không giống như chứng ù tai vô căn, thường có một nguyên nhân cụ thể và có thể xác định được.

Đơn vị hợp tác