• Thứ 5, 23/01/2020
  • (GMT+7)
Thực trạng nguồn nhân lực và sự hài lòng với công việc của KTV kỹ thuật hình ảnh tại một số bệnh viện tuyến TW năm 2018

Thực trạng nguồn nhân lực và sự hài lòng với công việc của KTV kỹ thuật hình ảnh tại một số bệnh viện tuyến TW năm 2018

11/21/2019 09:26:04 | 0 binh luận

KTV ngày càng có vai trò quan trọng, không thể thiếu trong mỗi khoa CĐHA. KTV là người tiếp xúc thường xuyên, trực tiếp với người bệnh. Bệnh viện tuyến TW áp lực công việc cao. Nhưng hiện nay chưa có nghiên cứu nào về KTV KTHA. Do đó, nhóm nghiên cứu của kĩ sư Nguyễn Đức Luyện đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Thực trạng nguồn nhân lực và sự hài lòng với công việc của KTV kỹ thuật hình ảnh tại một số bệnh viện tuyến TW, năm 2018”. Đề tài được báo cáo tại

Đơn vị hợp tác