• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)
Bài giảng trực tuyến khóa học Cắt Lớp Vi Tính Hai Mức Năng Lượng ứng dụng và thực hành T8-T10.2020

Bài giảng trực tuyến khóa học Cắt Lớp Vi Tính Hai Mức Năng Lượng ứng dụng và thực hành T8-T10.2020

05/11/2020 15:58:31 | 0 binh luận

Ban tổ chức chương trình đào tạo trực tuyến xin gửi tới quý bạn đọc các video buổi học của khóa "Ứng dụng CLVT hai mức năng lượng ứng dụng và thực hành "

Đơn vị hợp tác