• Thứ 3, 04/10/2022
  • (GMT+7)

Các chi hội

Hiện nay Hội Điện quang và Y học hạt nhân có trên 800 hội viên và bao gồm 8 hội thành viên là các Hội Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Bình Định cụ thể:

  1. Hội Chẩn đoán hình ảnh khu vực thành phố Hồ Chí Minh thành lập tháng 4 năm 1998 hiện là Hội địa phương lớn nhất với gần 500 hội viên.
  2. Chi Hội Điện quang - Y học hạt nhân Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập tháng 7 năm 1997.
  3. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Hải Phòng thành lập tháng 7 năm 1998.
  4. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Thừa Thiên - Huế thành lập tháng 8 năm 1998.
  5. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Thanh Hoá thành lập năm 1999.
  6. Chi hội chẩn đoán hình ảnh Bình Định thành lập tháng 4 năm 2000.
  7. Chi hội Điện quang can thiệp Việt Nam thành lập tháng 7 năm 2010.
  8. Chi hội Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt Việt Nam thành lập tháng 8-2013.
  9. Chi hội Siêu âm Việt Nam thành lập tháng 8-2016.

Đơn vị hợp tác