• Chủ nhật, 26/01/2020
  • (GMT+7)
Trường hợp lâm sàng: U cơ tuyến túi mật

Trường hợp lâm sàng: U cơ tuyến túi mật

11/20/2019 16:01:17 | 0 binh luận

Bệnh nhân nữ 37 tuổi, đi kiểm tra sức khỏe. Tiền căn: không có tiền căn bệnh lý Các xét nghiệm SGOT, SGPT, bilirubin, CTM, chức năng thận trong giới hạn bình thường

Đơn vị hợp tác