• Thứ 6, 10/04/2020
  • (GMT+7)
Trường hợp lâm sàng: U cơ tuyến túi mật

Trường hợp lâm sàng: U cơ tuyến túi mật

11/20/2019 16:01:17 | 0 binh luận

Bệnh nhân nữ 37 tuổi, đi kiểm tra sức khỏe. Tiền căn: không có tiền căn bệnh lý Các xét nghiệm SGOT, SGPT, bilirubin, CTM, chức năng thận trong giới hạn bình thường
đăng ký miễn phí

Sự kiện sắp diễn ra

H2

Đơn vị hợp tác