• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT ĐỘNG MẠCH TUYẾN TIỀN LIỆT

SUMMARY

Objective: We aimed to evaluate the effectiveness of early outcomes of PAE in treating 10 BPH patients with acute urinary retention.

Method and results: in this prospective study approved by the institutional review board, a signed informed consent was obtained. There were ten patients with AUR due to BPH from 01/2021 to 12/2022. The patient's successful removal of the bladder catheter after 10-15 days. Postintervention 3 months, average evaluation of IPSS, Qol, PSA (ng/ml), and PV (cm3) decreased 58,48%; 76,03%; 80,95%; 29,97% (ultrasound) 31,75% (MRI); Qmax 12,46(ml/s), PVR 45,84(ml)

Conclusion: PAE in patients with AUR due to BPH is safe and effective

Keywords: Benign prostatic hyperplasia (BPH), Prostatic arterial embolization (PAE), Acute urinary retention (AUR)

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt có bí tiểu cấp bằng phương pháp can thiệp nút mạch.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu thực nghiệm không đối chứng trên 10 bệnh nhân vào viện vì bí tiểu cấp được chẩn đoán Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (TSLTTTL) và được can thiệp nút mạch tại trung tâm CĐHA và ĐQCT bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà nội từ 01/2021 đến 12/2022. Thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi, khám lâm sàng, siêu âm, chụp cộng hưởng từ (CHT) trước và sau can thiệp.

Kết quả: Bệnh nhân được rút sonde tiểu sau trung bình 10-15 ngày. Chỉ số IPSS giảm trung bình sau 3 tháng là 18,628 điểm (58,48%). Chỉ số Qol cải trung bình sau 3 tháng là 4,063điểm (76,03%). Chỉ số lưu lượng dòng tiểu cao nhất Qmax trung bình sau 3 tháng đạt 12,46ml/s. Chỉ số lượng nước tiểu tồn dư PVR trung bình sau 3 tháng là 45,84ml. Chỉ số PSA trong huyết thanh giảm trung bình 3 tháng là 14,92ng/ml (80,95%). Thể tích TTL trên siêu âm giảm trung bình sau 3 tháng là 22,538cm3 (29,97%). Thể tích TTL trên cộng hưởng từ giảm trung bình sau 3 tháng là 26,154cm3 (31,75%).

Kết luận: Điều trị TSLTTTL có bí tiểu cấp bằng nút động mạch TTL là một phương pháp hiệu quả và an toàn.

Từ khóa: Tuyến tiền liệt, nút mạch, bí tiểu cấp

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác