• Thứ 7, 23/09/2023
  • (GMT+7)
Ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư

Ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư

21/11/2019 08:52:05 | 0 binh luận

Sử dụng PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị gia tốc, đặc biệt IMRT có hiệu quả cao, chính xác, không bỏ sót tổn thương, giảm thiểu tác dụng phụ cơ quan lành, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đơn vị hợp tác