• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)
Thông báo Hội Thảo trực tuyến: Phân tích hình ảnh điện quang ở bệnh nhân covid 19

Thông báo Hội Thảo trực tuyến: Phân tích hình ảnh điện quang ở bệnh nhân covid 19

05/05/2020 10:59:11 | 0 bình luận

Đáp ứng nhu cầu của Hội viên và các bác sĩ tìm hiểu chuyên sâu về Hình ảnh Điện quang ở Bệnh nhân Covid-19, Hội Điện quang và YHHN Việt Nam phối hợp với Hội Hô hấp Việt Nam mời các chuyên gia tổ chức Hai cuộc Hội thảo trực tuyến.

Buổi 1: Phân tích hình ảnh điện quang phổi ở bệnh nhân Covid 19

Buổi 2: Phân tích tổng hợp hình ảnh điện quang ở bệnh nhân covid 19

    Đơn vị hợp tác