• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

Đánh giá kết quả ứng dụng siêu âm trong hỗ trợ đặt buồng tiêm truyền cho người bệnh ung thư

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ứng dụng siêu âm trong hỗ trợ đặt buồng tiêm truyền cho người bệnh ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng: Gồm 260 bệnh nhân ung thư được đặt buồng tiêm truyền dưới hướng dẫn siêu âm từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2023. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu.

Kết quả: Tuổi trung bình 56 tuổi, hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, giai đoạn III – IV (86,2%). Tỷ lệ thăm dò chính xác tĩnh mạch trung tâm dưới hướng dẫn siêu âm đạt 100% ngay lần đầu tiên. Đa số bệnh nhân được đặt buồng tiêm truyền có vị trí catheter đi vào lòng mạch ở tĩnh mạch cảnh trong phải với 250 (96,2%) bệnh nhân. Thời gian hoàn thành kỹ thuật đặt buồng tiêm truyền dưới hướng dẫn siêu âm trung bình là 13,8 phút. Có một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân bị tụ máu vùng đặt là 1,9%, chảy máu mép vết mổ ghi nhận có 2 (0,7%) bệnh nhân. Tất cả các bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng, rất hài lòng khi được đặt buồng tiêm truyền hướng dẫn siêu âm.

Kết luận: Đặt buồng tiêm truyền dưới hướng dẫn siêu âm giúp rút ngắn thời gian thực hiện, hạn chế các tai biến, biến chứng cũng như góp phần đem đến sự hài lòng, nângcao chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Từ khóa: Buồng tiêm truyền, siêu âm, bệnh nhân ung thư.

Objectives: To evaluate the results of ultrasound guidance in supporting the placement of infusion chambers for cancer patients at Bach Mai Hospital.
Subjects: 260 cancer patients were placed the infusion chamber under ultrasound guidance from January 2022 to April 2023.
Methods: Prospective descriptive study.
Results: The mean age of the population was 56 years old, most of the patients were diagnosed at late stage III and stage IV (86.2%). The accuracy rate of central venous exploration under ultrasound guidance was 100%. 96.2% of the patients received an infusion chamber with the catheter entering the lumen in the right internal jugular vein. The average time to complete the technique was 13.8 minutes. 1.9% of the patients had a hematoma at the insertion site. Bleeding at the incision site was recorded in 2 (0.7%) patients. All patients were very satisfied with the technique.
Conclusion: Placing the infusion chamber under ultrasound guidance helps to shorten the execution time, limit the complications, as well as contribute to satisfaction and improve the quality of life of the patients. Keywords: Infusion chamber, ultrasound, cancer patients.
(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác