• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)
Model:Infimed i5 DR

Model:Infimed i5 DR

Đặc điểm nổi bật

Nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt với cảm biến Flat Panel

Công nghệ xử lý ảnh InfiVision TM đem lại hiệu quả chất lượng hình ảnh tối ưu trong khi liều chụp đảm bảo ở mức thấp nhất

Các thuật toán hình ảnh tiên tiến đem lại chất lượng hình ảnh tối ưu

Chế độ tiền xử lý nhằm tăng chất lượng hình ảnh

Khả năng giao tiếp thông qua DICOM 3.0 và chuẩn IHE

Thao tác dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng

Nơi sản xuất: Việt Nam