• Thứ 6, 21/06/2024
  • (GMT+7)

Đặc điểm lâm sàng, giải phẩu bệnh, siêu âm bệnh nhân u tuyến thượng thận đã phẩu thuật tại bệnh viện chợ rẫy năm 2014 - 2015

Clinical, pathology, ultrasound in patients with adrenal tumors, had surgery in Choray Hospita

SUMMARY

Objectives: Clinical, pathology, ultrasound in patients with adrenal tumors.

Methods: Retrospective - Described a case series

Results: 1/2014-6/2015, 84 patients.

Pathology: 34 (40.5%) adrenocortical adenomas and 23 (27.4%) pheochromocytoma,.

Clinical: Group of patients without clinical symptoms 57 (67.9%

Utrasound: adrenal tumor in the left/right # 1, tumors 50.52 ± 27,19mm mix-echo 41.7% 47.6% hypoechoic, clearly limited tumor (casings unknown) 91.7%. Ultrasound correctly identified 97.6% of adrenal tumors.

Conclusions: Ultrasonography correctly identify and detect adrenal tumors accidental high percentage.

Key words:Adrenal tumor, Ultrasound.

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu kết quả giải phẫu bệnh(GPB), triệu chứng lâm sàng (LS), hình ảnh siêu âm của bệnh nhân u tuyến thượng thận (TTT) .

Đối tượng-Phương pháp: Hồi cứu - Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: 1/2014 - 6/2015 có 84 bệnh nhân (BN).

GPB: u tuyến vỏ thượng thận 34 (40,5%), u sắc bào lành tính 23 (27,4%).

LS: tuổi 40,37 ± 11,57 nữ/nam 2,36 và BN không triệu chứng 57 (67,9%).

Siêu âm: u thượng thận phải/trái tương đương, khối u 50,52 ± 27,19mm, dạng echo hỗn hợp 47,6% echo kém 41,7%, u có vỏ bao giới hạn rõ 91,7%. Siêu âm xác định đúng u TTT 82/84 BN( 97,6%).

Kết luận: Siêu âm có thể xác định đúng u TTT với tỷ lệ cao.

Tác giả: Thanh Toàn, Nguyễn Công Luận, Nguyễn Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Như Phương, Nguyễn Thị Vui - bv Chợ Rẫy

Báo cáo tại Hội nghị ĐQ-YHHN, Dalat 8/2017

(0)

Đăng nhập | Đăng ký

Bình luận

Đang tải dữ liệu loading

Đơn vị hợp tác